Bouwdetails Online - disclaimer en privacy
Javascript is uitgeschakeld

Disclaimer en privacy

versie 17-5-2018

Bij uw bezoek aan onze website worden hier mogelijk gegevens over verzameld. Dit wordt gedaan omdat wij u graag de beste producten en diensten willen aanbieden en deze dan ook voortdurend willen verbeteren. De verzamelde gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. In dit ‘Privacy Reglement' wordt meer informatie gegeven over de doeleinden bij het verzamelen en verwerken van de gegevens op de website van Archidat Bouwformatie.

Archidat Bouwformatie onderschrijft het belang van de privacy van (persoons)gegevens en behandelt het daarbij behorende proces met grote zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we met deze gegevens omgaan. Archidat Bouwformatie confirmeert zich aan de uitgangspunten aangaande persoonsgegevens beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679), hierna AVG genoemd. Als u hierover vragen heeft dan kunt u ons een e-mail sturen naar info@archidat.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
We verwerken uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Archidat Bouwformatie wordt verwerkt:

Persoonsgegevens
Demografische persoonsgegevens: E-mailadres, Geslacht, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Functie, Adresgegevens
Zakelijke bedrijfsgegevens: Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Bedrijfsgrootte, Branche
Locatie/apparaat gegevens: IP-adressen, Cookies, Apparaat en browsertype

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen e-mails verstuurd worden (sents), welke e-mails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Bewaartermijn
Volgens de AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en deze bewaartermijn kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens. Open – en clickgedrag vanuit de email marketing software verkregen worden korter bewaard dan het basisprofiel met naam en e-mailadresgegevens.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om passende aanbiedingen te kunnen doen op basis van uw gebruikersprofiel.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Archidat Bouwformatie verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. Ook worden er geen gegevens verwerkt op basis van automatische besluitvorming (algoritmes) welke nadelige effecten kunnen hebben op (individuele) personen.

Mijn persoonlijke gegevens verwijderen
Verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw account zijn ten alle tijde te vinden en te verwijderen in uw profiel pagina. U dient in te loggen om uw gegevens in te zien of te verwijderen.

Cookies
Om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar uw internetbrowser worden toegestuurd en op uw pc worden opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Op basis hiervan monitoren wij bijvoorbeeld welke onderwerpen het meest geraadpleegd worden en op welke tijdstippen onze informatie het meest geraadpleegd wordt. Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Wilt u deze cookies niet ontvangen, blokkeer dan in uw browser indirecte cookies (3rd party cookies).

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met alle externe partijen die deze cookies gebruiken. Gegevens worden altijd versleutels en anoniem verwerkt, persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld.

Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens
Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt dit doen via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Deze privacyverklaring heeft als uitgangspunt dat het bedoeld is voor de lange termijn. Het kan wel zijn dat er aspecten gewijzigd worden welke dan op deze pagina gepubliceerd worden. We adviseren om deze pagina af en toe te bekijken. Als er grote wijzigingen plaatsvinden dan zullen we ervoor zorgen dat dit op een duidelijke manier gecommuniceerd wordt.

Contact
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via een e-mail naar info@archidat.nl of telefonisch op 071 519 19 60.

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door ons, Archidat Bouwformatie, met de groots mogelijke zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de door ons aangeboden informatie. Gebruikers van onze informatie wordt met nadruk aangeraden de informatie niet geïsoleerd, maar uitsluitend in combinatie met hun professionele kennis te gebruiken en de gebruikte informatie op juistheid te toetsen. Wijzigingen aan onze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Archidat Bouwformatie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Archidat Bouwformatie aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website aangeboden verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden. Hoewel Archidat Bouwformatie uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Archidat Bouwformatie worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, zijn eigendom van Archidat Bouwformatie, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Archidat Bouwformatie. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking.

 

Onze partners

  • Gebr. Bodegraven
  • Kingspan Geïsoleerde panelen
  • De Hoop Pekso
  • Itho Daalderop
  • Wienerberger
  • De Groot Vroomshoop
  • Techcomlight
Sluit deze advertentie